دلنوشته
بدون تو ...

         بهشت هم برود به جهنم

+ نوشته شده در  شنبه 12 اسفند1391ساعت 21:40  توسط MAHshiD | 
آسوده بخواب چشم بازش با من بت باش فقط ، راز و نیازش با من گفتم که شبی به خواب خواهم پیوست گفتی که بمیر تو ، نمازش با من !
+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 اردیبهشت1393ساعت 17:55  توسط MAHshiD | 

قصه ی من شده قصه ی عاشقی که نمیداند بخاطر عشق از آرامشش بگذرد یا بخاطر آرامش از عشقش...

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 12:58  توسط MAHshiD | 
این روزها ، آسمان ، فقط هوای باتو بودن را به دلم می اندازد ...


                                                                                                        برای تو

+ نوشته شده در  شنبه 18 آبان1392ساعت 15:44  توسط MAHshiD | 

 ...

و کنار همه ی دلهره ها ،

روی سرمای تن لخت وسیاه شن ها...

و کمی هم تنها ،

و در آن ساحل دور ،

تو  ای س ت ا د ه ای ...!

تکیه بر نخل بلند و تنها

 

در کنار همه و از همه تنها تر ،من ...!

تو چه کردی با من که چنین بر سر من آمده است

 

اسمان صاف تر است ...

دلم آرام تر است ...

نفسم جای خودش آمده است ...

تو نگاهت به من است ...

 

MSB

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 فروردین1392ساعت 21:30  توسط MAHshiD | 
 

من معلقم...

میان هستی و نیستی...

میان بودن و نبودن تو...

میان حرف های دلم که تو را میخواند

و عقلم که تو را میداند...

 

من ایستاده ام...

من اینجا درست میان زندگی و مرگ ایستاده ام 

با همه ی کوچکی ام ...

تنهای تنها...

پای تمام حرف هایمان ایستاده ام.

 کوتاه نخواهم آمد

                                                            MSB  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 25 فروردین1392ساعت 13:46  توسط MAHshiD |